Campanya Medi Ambient – Consell Comarcal Alt Empordà

CLIENT: Consell Comarcal Alt Empordà
SERVEI: Animació 2D

Presentem un projecte integral, que engloba ideació, guió, gravació i animació 2D. Un projecte treballat conjuntament amb l’equip de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà on el mateix equip s’han encarregat de realitzar les diferents veus en off dels personatges animats.