Bufetmedic

CLIENT: Bufetmedic
SERVEI: Animació 2D

Vídeo d’animació 2D per donar a conèixer els centres mèdics de Bufetmedic. A destacar d’aquest projecte la quantitat de personatges i escenes diferents que hi apareixen i la producció del guió juntament amb la veu en off que li dóna un punt divertit al projecte.